Persondatapolitik

Tullebølle VVS & Blik’s persondatapolitik for indsamling af oplysninger til brug for opfyldelse af aftaler med vores kunder

Tullebølle VVS & Blik ApS behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik (herefter ”Persondatapolitik”).

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

 1. Personoplysninger
  1. Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig, eller personoplysninger som vi modtager fra andre jf. 1.2. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:
   • Kontaktoplysninger; for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer,
   • Fotodokumentation som en del af vores kvalitetssikring.
  2. Vi kan også modtage oplysninger om dig og din husstand fra andre, som du har bedt om at hjælpe dig med f.eks. et byggeri. Det kan være andre håndværkere, din bank eller forsikringsselskab.
 2. Anvendelse af dine personoplysninger
  1. Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med dig om levering af håndværksmæssige ydelser til dig og din husstand (herefter ”Formålet”).
  2. Vi behandler kun personoplysninger om dig og din husstand, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet.
 3. Opbevaring af dine personoplysninger
  1. Dine personoplysninger opbevares hos – en af os – valgt ekstern virksomhed Minuba ApS, www.minuba.dk (herefter ”Databehandleren”),
  2. Oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.
  3. Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger hos Databehandleren.
  4. Vi påser løbende, at vi og Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerheds-foranstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.
 4. Deling
  1. Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre leverandører og samarbejdspartnere, f.eks. andre håndværkere, din bank, et forsikringsselskab, rådgivere etc., når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig.
  2. Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige.
 5. Sletning af dine personlige oplysninger
  1. Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav.
  2. Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, men senest når forældelsesfristen for vores ansvar for det udførte arbejde udløber, hvilket p.t. er 10 år.
 6. Dine rettigheder
   1. Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på vores e-mail eller hovedtelefonnummer.
   2. Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  1. Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk
 7. Dataansvarlig
  1. Dine personoplysninger indsamles og behandles af:
   1. Tullebølle VVS & Blik ApS
    87646513
    Bygaden 40
    62501335
    post@tullebollevvs.dk

Tullebølle VVS & Blik’s persondatapolitik til medarbejdere

Tullebølle VVS & Blik ApS behandler dine personoplysninger i vores egenskab af arbejdsgiver for dig i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik (herefter ”Persondatapolitik”).  

Vi er i forhold til dig også dataansvarlig.

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger som bruger af Minubas ordre- og sagsstyrings software (herefter ”Minuba”).

 1. Formål og anvendelse af dine personoplysninger
  1. Minuba er et planlægningsværktøj til brug for driften af vores virksomhed.
  2. Vi bruger Minuba til at planlægge hvordan vores opgaver skal udføres. Til det formål skal du registrere en række informationer i Minuba. Registreringerne bruger vi blandt andet til at lave din løn og fakturere kunderne. Vi bruger også informationerne til at styre opgaverne og til at dokumentere udførte opgaver.
  3. Vi anvender Minuba til følgende formål i forhold til dig:
   1. Få overblik over alle dine opgaver
   2. Se i hvilken rækkefølge, de skal udføres
   3. Se registreret og planlagt tid for dig, herunder fraværstid og sygefravær
    1. Registrering og opbevaring af alle dine nuværende og fremtidige arbejdssedler,
    2. Registrere fotodokumentation for udført arbejde,
    3. Give dig mulighed for at registrere tid direkte i din kalender.
 2. Personoplysninger
  1. De personoplysninger vi registrerer i Minuba omfatter:
   • Kontaktoplysninger; for- og efternavn, e-mailadresse, og telefonnummer til brug for registrering,
   • Fraværsdage,
   • Tidsregistrering,
   • Faglige kompetencer
   • Fotodokumentation
  2. Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af formålet.
 3. Opbevaring af dine personoplysninger
  1. Dine personoplysninger opbevares hos Minuba ApS, www.minuba.dk (herefter ”Databehandleren”),
  2. Oplysningerne lagres på servere inden for EU. Dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.
  3. Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger hos Databehandleren.
  4. Vi påser løbende, at vi og Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.
  5. Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere som har et sagligt formål, kan få adgang til personoplysninger om dig.
  6. Du er selv ansvarlig for at overholde vores retningslinjer omkring brugen af Minuba, herunder holde dit eget login personligt og sikkert, da dit login giver adgang til alle dine registreringer i Minuba.
 4. Deling
  1. Vi deler dine personlige oplysninger med de tredjeparter, som bistår os med at håndtere vores personaleadministration, f.eks. bank til udbetaling af din løn, pensionskasse, SKAT etc. Delingen er nødvendig for at vi kan opfylde vores aftale med dig. 
  2. Vi kan desuden dele dine dele oplysninger med Databehandleren, såfremt vi har behov for teknisk support.
  3. Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige. 
 5. Sletning af dine personlige oplysninger
  1. Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet eller til opfyldelse af lovkrav.
  2. Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem. Vi sletter senest når forældelsesfristen for vores ansvar for udført arbejde udløber, hvilket p.t. er 10 år.
 6. Dine rettigheder
  1. Du kan til enhver tid få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, enten (i) ved at logge ind på Minuba, ii) eller ved at bede din leder om indsigt. 
  2. Du kan til en enhver tid bede om at få dine personlige oplysninger rettet. Du har også ret til at gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis vi behandler dem i strid med reglerne.
  3. Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Cookiepolitik